Parkinsonpatiënten veel baat bij kracht- en conditietraining!

De combinatie van kracht- en conditietraining verbetert de motoriek en vermindert het trage bewegen (bradykinesie) bij parkinsonpatiënten. Bovendien reageren parkinsonpatiënten lichamelijk anders op training dan gezonde personen, bijvoorbeeld in de vorm van een betere glucosetolerantie en een hoger energieverbruik in rust. Dat is een voorzichtige conclusie van een Slowaaks onderzoeksteam (Krumpolec P, Vallova S, Slobodova L, [et al.].

 

Motoriek

Parkinsonpatiënten die deelnamen aan een speciaal kracht- en conditietrainingsprogramma ervaarden minder ernstige Parkinsonsymptomen na de training: zij scoorden 16 procent lager op de Movement Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale . Met name verbeteringen in motoriek en bradykinesie zorgden voor de lagere score. Bradykinesie wordt geassocieerd met een verminderde balans en verhoogt daarmee het valrisico. Na de training verbeterde bij de sportende patiënten de balans, gemeten met de Berg Balance Scale, alsook het valrisico, gemeten met de chair stand test.

 

Bloedglucose

Ook verbeterde de glucosetolerantie bij Parkinsonpatiënten meer dan in een controlegroep van gezonde personen die dezelfde training deed: de insulinegevoeligheid nam toe en ze hadden lagere bloedglucosewaardes. Dit is een belangrijk gegeven omdat meer dan de helft van de Parkinsonpatiënten ofwel een glucoseintolerantie of diabetes type II heeft. Eerder onderzoek toonde aan dat de aanwezigheid van een glucose-intolerantie de progressie van Parkinson versnelt. Training heeft dus invloed op de glucose energiehuishouding en zou daarmee de progressie van Parkinson op celniveau kunnen vertragen.

 

Training

De genoemde effecten traden op na een training van drie maanden, waaraan elf Parkinsonpatiënten deelnamen. Zij trainden drie keer per week ongeveer een uur: één sessie aeroob dansen en twee sessies nordic walking of fietsen, gecombineerd met krachttraining van de grote spiergroepen.

 

Ervaring in de praktijk

Als fysiotherapeut van parkinsonnet ben je steeds bezig hoe je de zorg rondom parkinson patiënten zo optimaal mogelijk kan maken. Wat kun je doen om het beeld zoveel mogelijk stabiel te houden? Wij adviseren mensen met name het liefst elke dag 30 minuten te wandelen of te fietsen, dit mag achter elkaar, maar als dat niet lukt, mag dit ook verspreid over de dag. Wij doen veel conditie- en krachttraining in de praktijk en merken vooral dat de training de stijfheid (tijdelijk) verminderd. We zien vaak dat als mensen bij ons binnenkomen ze veel stijfheids- en pijnklachten hebben en dat sommige mensen het dan juist lastig vinden om te gaan bewegen. Terwijl zij na de training juist minder stijfheids- en pijnklachten ervaren. Ditzelfde geldt voor de traagheid die mensen met parkinson kunnen ervaren, traagheid in handelen, maar ook in denken. Juist voor mensen met de ziekte van parkinson is het zo belangrijk om veel te bewegen: kracht- en conditietraining kunnen een enorm verschil maken in je kwaliteit van leven en het uitvoeren van handelingen in het dagelijks leven!

 

Judith van den Berg

Fysiotherapeut

Geriatrie fysiotherapeute

Lid Parkinsonnet 

 

Bron: Krumpolec P, Vallova S, Slobodova L, [et al.]. Aerobic-strength exercise improves metabolism and clinical state in Parkinson’s disease patients. Frontiers in Neurology 2017; 8:698, NPi-service- Neurologie-2018- 7(2a)- Krumpolec.pdf - 2018-03- 01