Gezondheidscentra; "Samen Gezond"

Sinds 2006 zijn wij met de praktijk verbonden aan het gezondheidscentrum. Samen met andere hulpverleners zoals de huisartsen en de apotheker organiseren we de zorg in gemeente Heumen en Mook-Middelaar. De stichting is constant in ontwikkeling en hoort een nieuwe naam en logo bij; 'Gezondheidscentra samen Gezond'.

 

Hiermee geven we uiting aan waar we voor staan:

Een samenwerkingsverband met een grote diversiteit aan eerstelijns zorgdisciplines die samenwerken aan gezondheid voor en mét burgers, andere organisaties in de zorg en het sociale domein, overheden en zorgverzekeraars.

 

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Het logo van het samenwerkingsverband is een samenhangende cirkel stenen en verbeeldt hiermee de zelfstandige maar ook samenwerkende disciplines.