Valpreventie voor senioren

Valpreventietraining “Voorkom Vallen”

Twee keer per jaar start er een valpreventiegroep van maximaal acht personen. De training duurt vijf weken, waarbij er twee keer per week een uur getraind wordt. De training is gericht op valpreventie in parcoursvorm, valtraining en vermindering van de valangst middels sport en spel.

 

De training wordt gegeven door Judith van den Berg (geriatriefysiotherapeut), Anne Bours (geriatriefysiotherapeut i.o.) en Lidwien Arts (ergotherapeut). Lotte Sijben (serviceapotheek Malden) verzorgt de medicatiereview. De training is bedoeld voor ouderen die  in het afgelopen half jaar gevallen zijn of door hun valangst beperkt worden in het dagelijks leven.

Er wordt gestart met een individuele intake door fysiotherapeut en ergotherapeut waarbij gekeken wordt of u geschikt bent voor de groepstraining, of dat de therapie wordt voortgezet op individuele basis. Aan deze intake zitten kosten verbonden. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de kosten van zowel de intake als de valpreventietraining vergoed door de zorgverzekeraar.

 

 

Om u een beter beeld te geven over wat de training inhoud vertellen Ricky Sas en Koos Keet uit Malden over hun valpreventietraining:

 

Jullie hebben vorig jaar meegedaan aan de valpreventietraining. Kunnen jullie mij vertellen hoe de training eruit zag en wat jullie geleerd hebben?

Ricky: er werd geleerd hoe je trap moest lopen, op ongelijke tegels of vloeren moest lopen en hellingen op en af. Los liggende stoepen kan ik nu veel beter overheen lopen, want ik struikelde heel gauw. Ook heuveltje op en heuveltje af, vond ik ook best eng, maar ik heb nu geleerd hoe ik dit kan doen en dat pas ik nog steeds toe. Bij de trap op lopen, had ik ook de neiging om te struikelen. Ik weet nu dat dit komt doordat ik mijn benen niet hoog genoeg optil, ik ben me hier meer bewust van. Bij de valtraining moest je proberen je val te breken als je valt. Meestal val ik achterover en dan moet je toch je val breken of proberen op zij te vallen. Ik heb beter geleerd om op bepaalde dingen te letten en beter met mijn evenwichtsstoornis om te gaan.

Koos: Vooral veel dingen die bij je thuis of buiten ook voorkomen. Ik heb geleerd beter vooruit te kijken. Ik struikelde veel en het bleek dat ik te kort op de weg keek. Nu kijk ik meer vooruit in plaats van naar beneden, dan zie je ook wat er op je weg komt, waardoor ik niet meer zoveel struikel. Dat is een heel belangrijk punt voor iedereen.  Ik heb ook geleerd dat als ik val hoe ik weer moet opstaan. Ik heb er echt veel aan gehad. Het gaat nu echt veel beter en ik heb ook een aantal oefeningen meegekregen die ik thuis nog doe, zoals het leren opstaan en omdraaien.

 

Hoe hebben jullie de training in groepsverband ervaren?

Koos: We hebben heel veel plezier met elkaar gehad, veel gelachen. En je doet het ook makkelijker. Je stimuleert elkaar ook. Ik vond het perfect en ik kan het iedereen aanraden.

Ricky: Zeer zeker een meerwaarde in plaats van alleen trainen.

 

 

Jullie zitten hier ook bij de fysiofitnessgroep voor 70-plussers, heeft dat nog bepaalde effecten met betrekking tot het (voorkomen van) vallen?

Koos: het lijkt wel of je door de fitness meer kracht krijgt. Ik zou het beide niet willen missen (de valpreventie en de fysiofitness). Ik vind de begeleiding ook fijn en veel plezier onderling met elkaar.

Ricky: Ja, je krijgt meer kracht in de benen en wordt fitter. Ik vind de warming-up van de fitness ook echt goed.

 

DOELGROEP

 

De training is bedoeld voor:

  • Mensen die het afgelopen half jaar 1 of meerdere keren zijn gevallen
  • Mensen die het afgelopen half jaar meerdere keren bijna zijn gevallen
  • Mensen die bang zijn om te vallen
  • Mensen die met of zonder hulpmiddel (zoals rollator of stok) lopen
  • Mensen die zonder fysieke ondersteuning van een persoon kunnen lopen
  • Mensen die niet in een verpleeg- verzorgingshuis verblijven

 

DUUR

De training duurt 5 weken met 2 bijeenkomsten per week, totaal 10 bijeenkomsten. Elke ‘les’ duurt maximaal een uur (afhankelijk van de groepsgrootte).

Daarnaast zijn er 3 meetmomenten, zodat het totaal op 13 bijeenkomsten uitkomt.

 

KOSTEN

De vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Dit zal individueel bekeken moeten worden. Voor fysiotherapie is de vergoeding afhankelijk van de aanvullende verzekering. Ergotherapie  wordt vergoed vanuit de basisverzekering (hierop is wel het eigen risico van de basisverzekering van toepassing).

 

METINGEN

-               Gezamenlijke intake door ergotherapie en fysiotherapie

-               Gezamenlijke ‘outtake’ door ergotherapie en fysiotherapie

-               Individuele follow up na 3 maanden door ergotherapeut aan huis

 

AANVANGSTIJDEN: Twee keer per jaar start er een nieuwe groep valpreventie deze vindt plaats op de dinsdag en donderdag van 11:00-12:00 in de Ommezwaai (Malderburch). 

 

 

AANMELDEN

Wanneer u deel wilt nemen aan deze training, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze geeft u verwijzingen voor de fysiotherapie en ergotherapie.

 

Vervolgens kunt u zich aanmelden bij Fysiotherapie Malden-Molenhoek. Telefoonnummer: 024 – 358 07 79.

De fysiotherapie zal later zelf contact met u opnemen. En die zal ook beoordelen of u in aanmerking komt voor de training.