Valpreventie voor senioren

Valpreventietraining “Voorkom Vallen”

Twee keer per jaar start er een valpreventiegroep van maximaal acht personen. De training duurt vijf weken, waarbij er twee keer per week een uur getraind wordt. De training is gericht op valpreventie in parcoursvorm, valtraining en vermindering van de valangst middels sport en spel.

 

De training wordt gegeven door Judith van den Berg (geriatriefysiotherapeut), Anne Bours (geriatriefysiotherapeut i.o.) en Lidwien Arts (ergotherapeut). Lotte Sijben (serviceapotheek Malden) verzorgt de medicatiereview. De training is bedoeld voor ouderen die  in het afgelopen half jaar gevallen zijn of door hun valangst beperkt worden in het dagelijks leven.

Er wordt gestart met een individuele intake door fysiotherapeut en ergotherapeut waarbij gekeken wordt of u geschikt bent voor de groepstraining, of dat de therapie wordt voortgezet op individuele basis. Aan deze intake zitten kosten verbonden. Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de kosten van zowel de intake als de valpreventietraining vergoed door de zorgverzekeraar.

 

DOELGROEP

 

De training is bedoeld voor:

  • Mensen die het afgelopen half jaar 1 of meerdere keren zijn gevallen
  • Mensen die het afgelopen half jaar meerdere keren bijna zijn gevallen
  • Mensen die bang zijn om te vallen
  • Mensen die met of zonder hulpmiddel (zoals rollator of stok) lopen
  • Mensen die zonder fysieke ondersteuning van een persoon kunnen lopen
  • Mensen die niet in een verpleeg- verzorgingshuis verblijven

 

DUUR

De training duurt 5 weken met 2 bijeenkomsten per week, totaal 10 bijeenkomsten. Elke ‘les’ duurt maximaal een uur (afhankelijk van de groepsgrootte).

Daarnaast zijn er 3 meetmomenten, zodat het totaal op 13 bijeenkomsten uitkomt.

 

KOSTEN

De vergoeding is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Dit zal individueel bekeken moeten worden. Voor fysiotherapie is de vergoeding afhankelijk van de aanvullende verzekering. Ergotherapie  wordt vergoed vanuit de basisverzekering (hierop is wel het eigen risico van de basisverzekering van toepassing).

 

METINGEN

-               Gezamenlijke intake door ergotherapie en fysiotherapie

-               Gezamenlijke ‘outtake’ door ergotherapie en fysiotherapie

-               Individuele follow up na 3 maanden door ergotherapeut aan huis

 

AANVANGSTIJDEN: Twee keer per jaar start er een nieuwe groep valpreventie deze vindt plaats op de dinsdag en donderdag van 11:00-12:00 in de Ommezwaai (Malderburch). 

 

 

AANMELDEN

Wanneer u deel wilt nemen aan deze training, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Deze geeft u verwijzingen voor de fysiotherapie en ergotherapie.

 

Vervolgens kunt u zich aanmelden bij Fysiotherapie Malden-Molenhoek. Telefoonnummer: 024 – 358 07 79.

De fysiotherapie zal later zelf contact met u opnemen. En die zal ook beoordelen of u in aanmerking komt voor de training.