Praktijkinformatiefolder

Praktijkinformatiefolder

Welkom in onze praktijken: Fysiotherapie Malden-Molenhoek en Fysiotherapie & Sport Brakkenstein.

Met deze folder willen wij u op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken in onze praktijken.

 

De praktijk bestaat uit een team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties, verdeeld over drie vestigingen.

 

Bereikbaarheid

U kunt ons op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 telefonisch bereiken op telefoonnummer 024-3580779. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail. Tevens kunt u ons via email bereiken op het volgende adres: info@mmfysio.nl .

Voor onze adresgegevens kunt u terecht op onze website: www.mmfysio.nl

 

Openingstijden

Onze openingstijden zijn:  Op werkdagen van 08:00 – 17:30.

 

Daarnaast is onze vestiging in Malden op dinsdag en woensdag tot 20:15 geopend voor o.a. Fysiofitness.

Onze vestiging in Molenhoek is op maandag tot 20.15 uur geopend voor o.a. Fysiofitness.

 

De openingstijden van Fysiotherapie & Sport Brakkenstein zijn:

Maandagavond18.00 – 21.00 uur

Woensdag 08.00 - 17.30 uur

Donderdag 08.00 – 17.30 uur

Vrijdag08:00 –17.30 uur

 

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adresgegevens, legitimatiebewijs, verzekering, huisarts en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld dient te worden door een gespecialiseerd fysiotherapeut of dat u voorkeur heeft voor een bepaalde fysiotherapeut.

 

Direct toegankelijk

Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Tijdens de screening bekijkt een fysiotherapeut uw klacht en beoordeelt of u bij de fysiotherapeut op het juiste adres bent of dat u met de klacht naar uw huisarts dient te gaan. Tijdens de screening vindt er géén lichamelijk onderzoek plaats. Wanneer u daar toestemming voor geeft,  wordt uw huisarts door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht.

 

Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, zal er een onderzoek volgen. Zie hierover ook het onderdeel: wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak?

 

Wat kunt u verwachten van uw eerste  afspraak?

Wanneer u de praktijk bezoekt kunt u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. Indien u op verwijzing van uw huisarts of specialist komt verzoeken wij u het verwijsformulier mee te nemen. Tijdens uw eerste bezoek wordt u gevraagd naar uw gezondheidsproblemen. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek verricht. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er in overleg met u een behandelplan worden opgesteld. Indien mogelijk zal er tijdens de eerste afspraakreeds gestart worden met de behandeling van uw klacht.

 

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden,  zichzelf gedeeltelijk uit te kleden. Wanneer u het prettiger vindt dat de fysiotherapeut de ruimte hierbij verlaat, vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Als er gebruik wordt gemaakt van de oefenzaal kan het zijn dat er meerdere fysiotherapeuten en patiënten aanwezig zijn.

Indien u aan de balie meer privacy wenst, kunt u dat aangeven.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

 

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van o.a. de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Een eventuele stagiaire zal alleen na uw toestemming bij uw behandeling betrokken zijn.

 

Klachten

De praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorg en dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. De praktijk is o.a. aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. Tevens heeft het gezondheidscentrum waar wij deel van uitmaken een eigen klachtenregeling met klachtenfunctionaris.

 

Verzekering

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Indien u alleen een basisverzekering heeft ontvangt u een rekening van onze praktijk en hanteren wij onze tarieven (zie hiervoor de tarievenlijst in de wachtkamer of op onze website).

 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

 

Aansprakelijkheid

De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

 

Huisreglement

  1. Het is in het hele gebouw verboden te roken.

  2. Betreed de trainingsruimten met schone sportschoenen.

  3. Train om hygiënische redenen altijd met een handdoek.

  4. Na gebruik van gewichten of andere materialen dienen deze op de daarvoor bestemde plaatsen teruggezet te worden.

  5. Verboden voor huisdieren.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website. Tevens kunt u kosteloos een papieren exemplaar opvragen bij de receptie.

 

Niet Reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

  • De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl )

  • Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

 

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.mmfysio.nl

Ook vindt u op onze website onze medewerkers en specialisaties. Onderstaand vindt u alvast een verkort overzicht.

 

Medewerkers

 

Joris Botman

Joris is Master in de Orthopedisch Manuele Therapie. Zijn aandachtsgebied is racketsporten en wielrennen.

 

Peter Eemers

Peter is manueel therapeut en master-sportfysiotherapie. Zijn bijzondere interesse ligt in de behandeling van hardlopers en atleten. Hij begeleidt diverse regionale-, nationale- en internationale topatleten.

 

Dominique Schretlen

Dominique is oedeemtherapeut. Gespecialiseerd in behandeling van oncologie-patiënten, mensen met bekkenbodemproblematiek, mensen met spanningsklachten en kinderen met problemen met de schrijfmotoriek.

 

Sander Verhaar

Naast de algemene fysiotherapie houdt Sander zich tijdens zijn werk bezig met COPD en Astma, Diabetes en Fysiofitness.

 

Judith van den Berg

Judith  is geriatrie fysiotherapeut en gespecialiseerd in het werken met mensen met Parkinson, CVA/beroerte, dementie, somatiek, MS en andere problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben.

 

Jouke van de Kerkhof

Jouke is manueel therapeut en druk met de master sportfysiotherapie. Dit vanuit zijn interesse om te werken met atleten en sporters.

 

Kasper Vullings

Kasper is algemeen fysiotherapeut. Hij houdt zich daarnaast bezig met het begeleiden van fysiofitness- en COPD-groepen. Zijn aandachtsgebied is balsporten, met name voetbal.

 

Hessel Wendelaar Bonga

Hessel is algemeen fysiotherapeut. Gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen, met name in revalidatie en behandeling van neurologische en somatische klachten. Hessel is ook werkzaam binnen zijn eigen praktijk voor acupunctuur in Malden en Molenhoek.

 

Anne Bours

Anne is bezig met opleiding tot geriatrie fysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in behandeling van mensen met ms, cva/beroerte en andere problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben.

 

Koen de Jong

Koen is algemeen fysiotherapeut en volgt een opleiding tot manueel therapeut.

 

Jeroen Megens

Jeroen is algemeen fysiotherapeut. Houdt zich o.a. ook bezig met het begeleiden van diverse fysiofitnessgroepen.

 

 

Naast de fysiotherapeuten zijn er nog twee collega’s werkzaam. Zij houden zich bezig met de praktijkorganisatie.

 

Niki Hagemans

Niki is receptioniste en administratieve kracht.

 

Jolanda Jans

Jolanda is receptioniste en verzorgt tevens de declaraties.