Oedeemtherapie / Lymfedrainage

In onze praktijk is Dominique Schretlen onze specialist. Dominique Schretlen is geregistreerd oedeem therapeute.

 

Manuele lymfedrainage en oedeemtherapie

Door middel van oedeemtherapie kan oedeem behandeld worden. Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, zwaar en ook vermoeid in dat lichaamsdeel, soms ook pijn of tintelingen in het betreffende gebied. Lymfoedeem is een vochtopeenhoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of een defect lymfesysteem. Dit kan zijn door een operatie waarbij er lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling. Er kan ook sprake zijn van een aangeboren defect in het lymfesysteem. 

 

Manuele lymfedrainage

Het lymfesysteem loopt door het hele lichaam en voert onder andere afvalstoffen en eiwitten af en heeft een belangrijke functie bij wondgenezing en herstel na ziekten (immuunsysteem). Het systeem bestaat uit lymfebanen die het vocht transporteren en lymfeknopen die een zuiverende werking hebben. Als het lymfevocht gezuiverd is, komt het in het halsgebied weer terug in de bloedbaan. Met name in de oksels, liezen en in de hals zitten veel lymfeknopen. Lymfoedeem is een vochtopeenhoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of een defect lymfesysteem. Dit kan zijn door een operatie waarbij er lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Ook kan er sprake zijn van primair lymfoedeem, er is dan een aangeboren defect in het lymfesysteem. 

 

 

Symptomen van lymfoedeem kunnen zijn:

  • gespannen en strakkere huid
  • zwaar en vermoeid gevoel in betrokken lidmaat
  • pijn en tintelingen
  • bewegingsbeperkingen vanwege het zwaarder aanvoelen van het lidmaat

 

Behandelmogelijkheden:

Manuele lymfedrainage:

Dit zijn milde massagetechnieken gericht op stimulering van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfevaten c.q. knopen.

 

Oefentherapie:

Ter ondersteuning van de afvoer van het lymfevocht kunnen er oefeningen gedaan worden. Deze oefeningen worden gegeven ter aanvulling op de behandeling in de praktijk. Ook speciale ademhalingsoefeningen ondersteunen de lymfecirculatie.

 

Lymftaping:

Dit is een ondersteunende tape-techniek ter bevordering van de afvoer van het oedeem. Onder invloed van het bewegen zorgt de tape voor een verbetering van de afvoer. Dit heeft te maken met een liftend effect door de tape op de huid.

 

Compressietherapie:

Ter ondersteuning van de behandeling kan zwachtelen een goede aanvulling zijn op de drainage. Dit kan door middel van losse zwachtels en sinds kort ook door middel van een nieuwe zwachteltechniek (Coban). Dit is zwachtelmateriaal dat door een klevende eigenschap goed blijft zitten. Als er sprake is van oedeem in een stabiele fase, dan is het aanmeten van een elastische kous belangrijk.

 

Voorlichting:

U wordt voorgelicht over oorzaken van toename van oedeem, adviezen ter voorkoming ervan en maatregelen ter bevordering van de lymfecirculatie.

 

Oedeemtherapie

Bij oedeemtherapie wordt vocht behandeld dat buiten de bloedbaan gekomen is. Het gaat om vocht dat uit het veneuze systeem is gekomen, dat deel van de bloedsomloop dat zorgt voor het terugvoeren van het bloed naar het hart. De vaten worden de venen genoemd. Om het bloed terug te krijgen in het hart zijn er in veel venen kleppen aanwezig die terugstromen voorkomen en de druk in de veneuze vaten laag houden. De venen worden door het aanspannen van de spieren samengedrukt, zodat het bloed gaat stromen. Daarnaast zorgt de ademhaling mede voor het stromen van het bloed door een aanzuigende werking.

 

Bij veneuze insufficiëntie is er sprake van onvoldoende terugstroming van het bloed naar het hart. De belangrijkste oorzaak voor veneuze insufficiëntie is het slecht functioneren van de kleppen in het veneuze systeem. Dit kan voorkomen bij spataderen of door een aanlegstoornis (afwezige kleppen). Een andere oorzaak voor veneuze insufficiëntie is te weinig spieractiviteit, zoals bij rolstoel gebonden patiënten kan voorkomen.

 

Symptomen van veneuze insufficiëntie kunnen zijn:

  • oedeem
  • zichtbare spataderen
  • vermoeide benen bij lang staan, meer dan bij lopen.
  • nachtelijke spierkrampen in de benen
  • een krans van zichtbare blauwe vaatjes aan de zijkant van de voeten
  • een verkleuring aan de onderbenen

 

Oedeemtherapie

Een oedeemtherapeut kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van dit oedeem. Door middel van speciale handgrepen wordt het vocht afgevoerd en door middel van zwachtelen wordt voorkomen dat dit vocht opnieuw terecht komt in het behandelde lichaamsdeel. Adviezen en leefregels zijn belangrijk om te weten op welke wijze je zelf kan bijdragen aan vermindering van de klachten. Het aanmeten van een elastische kous is de laatste stap in de behandeling.