Manuele therapie

Peter Eemers, Joris Botman en Jouke van de Kerkhof hebben de opleiding tot orthopedisch manueel therapeut (NAOMT) afgerond. 

 

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen kunnen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

 

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van, onder andere, specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Daarna zal de manueel therapeut u zonodig adviseren over uw houding en het doen van oefeningen, zodat de klachten in de toekomst worden voorkomen.

 

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed.

 

Hierbij kunt u denken aan:

 

  • Lage rugklachten die kunnen doortrekken naar de benen
  • Hoofd- en nekpijn
  • Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
  • Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
  • Bepaalde vormen van duizeligheid
  • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de intake en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de intake?

Tijdens de intake voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

 

Verwijzing en vergoeding?

Een manueel therapeutisch consult of manueel therapeutische behandeling kan zonder of met verwijzing van de huisarts of een specialist.Er zijn meestal tarieven afgesproken met uw zorgverzekeraar voor manuele therapie. De behandeling wordt door nagenoeg alle ziektekostenverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering.

 

Opleiding?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd (gemiddeld 4 jaar). Er bestaan verschillende opleidingen tot manueeltherapeut, waardoor er in visie en behandelwijze van de manueeltherapeuten verschillende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. Alle manueeltherapeuten worden na hun opleiding in staat geacht gewrichtsstoornissen met de daarbij behorende problematiek te kunnen onderzoeken en met manuele therapie te behandelen.

 

Bijgewerkt op; 01-06-2015