CVA

Het doel van het CVA netwerk is het optimaliseren van kwaliteit van hulpverlening voor de CVA- patiënt, bereiken. Door structureel met elkaar samen te werken aan verdieping van onze kennis op gebied van CVA, en door samen te werken in transmurale ketenzorg. We stellen ons daarbij actief op binnen het zorgproces en in het begeleiden van de patient.

 

Als groep komen we 5 keer per jaar bijeen en tijdens deze bijeenkomsten zijn we bezig met scholing, het uitwisselen van praktijkervaring, het opzetten van richtlijnen m.b.t. klinimetrie, registratieformulieren enz. Deze scholing en praktijkavonden worden opgezet door de stuurgroep van het netwerk.

 

Het netwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerste-, tweede- en derde-lijns gezondheidszorg, welke gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg levert aan CVA-patiënten in Nijmegen en omstreken. Dit samenwerkingsverband wil de fysiotherapeutische zorg voor CVA-patiënten in deze regio verbeteren en structureren en transmuraal maken.

 

Voor meer informatie over het CVA netwerk Nijmegen e.o.: http://www.cvanetwerknijmegen.nl/