COPD

Het netwerk COPD is er op gericht optimale zorg te bieden aan patiënten met COPD. COPD is een chronische aandoening van de luchtwegen en de longen, waardoor ademhalen wordt bemoeilijkt. Patiënten met COPD hebben de neiging alleen te komen wanneer er klachten zijn. COPD kan echter een voortschrijdende ziekte zijn, waar juist met behandeling winst is te behalen. Daarom zijn we gestart met het structureel begeleiden van COPD-patiënten. De rol van de diverse behandelaars wordt daarin goed op elkaar afgestemd. In de beginfase is er vooral sprake van toename van slijmvorming en hoesten. Als de ziekte voortschrijdt, raakt de structuur van de longen beschadigd en neemt de inhoud van de longen af. De kracht van de ademhalingsspieren wordt minder en de longfunctie wordt slechter. Kortademigheid wordt dan een belangrijke klacht.

 

Hoe ziet zo’n zorgprogramma er uit? Wanneer op het spreekuur blijkt dat er een vermoeden bestaat op de aanwezigheid van COPD wordt er een longfunctieonderzoek gedaan. De huisarts beoordeelt deze longfunctie en verwijst, indien nodig, naar de praktijkondersteuner voor een uitgebreide intake. Bij deze intake hoort ook een verwijzing naar de fysiotherapeut voor het afnemen van een conditietest. Stoppen met roken is van groot belang en als een patiënt echt wil gaan stoppen wordt daarin begeleiding gegeven indien gewenst. Is er sprake van over- of ondergewicht dan wordt de patiënt verwezen naar de diëtist. De patiënten met COPD komen, afhankelijk van de ernst van de aandoening, een of meerdere malen per jaar bij de praktijkondersteuner.

 

Is er sprake van ernstig COPD dan is een verwijzing naar de fysiotherapeut mogelijk voor begeleid bewegen. Daarnaast wordt er gekeken naar de ademhaling en worden er hoesttechnieken aangeleerd om overtollig slijm weg te werken. Dit kan de conditie en de kracht van de patiënt enorm verbeteren. Door tweemaal per week, onder begeleiding te trainen in kleine groepen verbetert de conditie van de patiënt en stimuleren de patiënten elkaar. Is er sprake van een mildere vorm van COPD dan is het mogelijk te starten bij de fysiotherapeut om vervolgens door te stromen naar een reguliere sportactiviteit. De zorg wordt geboden volgens de landelijke zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).